HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1 lutego 2022 10:39

|

Katarzyna Szadkowska

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.

Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina

Mirosław Durczyński
Burmistrz Goliny

Źródło: Urząd Miejski w Golinie

Harmonogram rekrutacji [Pobierz/Zobacz]

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf

OŚWIADCZENIE WOLI.pdf