HAPPENING Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, XI 2021

10 listopada 2021 16:51

|

Katarzyna Szadkowska

„Żywy napis” - POLSKA

Coroczne obchody 11 Listopada są doskonałą okazją ku temu, aby przypominać wydarzenia z lat 1795-1918 oraz tych, którym zawdzięczmy własne państwo i wyprowadzenie z zaborczej niedoli.

W związku z powyższym grupa uczniów z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięła udział w okolicznościowym happeningu, który odbył się
w reżimie sanitarnym w przeddzień 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (10 listopada 2021 r.).

Rankiem, wspomnianego dnia chodnik przed budynkiem „A” stał się miejscem niemałego - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - zamieszania. Uczniowie pod kierunkiem Jolanty Krawczyk i Przemysława Ciesielskiego (pomysłodawcy akcji) stworzyli „żywy napis” POLSKA. Jego dopełnieniem była biało-czerwona flaga oraz symboliczne kwiaty.

Tak przygotowane przedsięwzięcie, w które włączyli się również wicedyrektorzy Justyna Sieczkowska i Jan Kasprzak, zostało utrwalone na lata przez Kamila Strajcha poprzez profesjonalnie wykonane fotografie przy użyciu drona.

Cieszy fakt, że zorganizowany happening spotkał się z aprobatą naszych uczniów. Ten niekonwencjonalny sposób spojrzenia na historię, przypomniał młodym ludziom wydźwięk Święta Niepodległości i znaczenie polskiej tożsamości narodowej.

Przemysław Ciesielski
fot. Kamil Strajch