GWARA WIELKOPOLSKA

25 listopada 2019 18:32

|

Katarzyna Szadkowska

Kim jest bamber?

Zna ją na pewno wielu z nas, ponieważ używamy jej na co dzień z większą lub mniejszą świadomością językową. Mowa o gwarze wielkopolskiej. Warto ją pielęgnować i ocalić od zapomnienia.

Na prośbę prof. dr. hab. Jerzego Sierociuka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród bliskich uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie została przeprowadzona tematyczna miniankieta. Dotyczyła ona znaczenia słów – „bamber” i „bamberka”. Pokłosiem badań, w które włączyła się nasza młodzież pod kierunkiem Przemysława Ciesielskiego była okolicznościowa publikacja. W książce znalazły swoje miejsce najciekawsze odpowiedzi (w tym te z gminy Golina) na wyżej wymienione zadania.

Wzięcie udziału w miniankiecie pomogło przypomnieć młodym ludziom fakt, iż w żadnym wypadku nie powinni się wstydzić mowy, z którą stykają się w swoim domu bądź najbliższym środowisku. Dialekty nie są niczym wstydliwym. Wprost przeciwnie powinny być używane nadal, a nie spychane na margines językowy.

Przemysław Ciesielski