GOLIŃSKIE LEGENDY

18 marca 2022 16:51

|

Katarzyna Szadkowska

Przekazywane z pokolenia na pokolenie

Nasi przodkowie nie posiadali wielkiej wiedzy o początkach swoich miejscowości bądź naszej państwowości. W związku z tym tworzyli na ten temat ciekawe historie zwane legendami.
W minionych wiekach powstało ich bardzo dużo. Nie znamy do dziś ich autorów. Nie wiemy też, kiedy dokładnie powstały. Początkowo były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Później dopiero zostały spisane. Często były ubarwiane. W ten sposób powstawały różne wersje tych samych historii. Większość wydarzeń i postaci w nich opisanych nie jest prawdziwa.

O tym wszystkim wiedzą zapewne uczniowie kl. IV a i V b ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, którzy pod kierunkiem swojego polonisty Przemysława Ciesielskiego zgłębiali tajniki polskich podań. Przy tej okazji poznali legendy związane z naszą miejscowością („Kamień” i „Dzwony”).

Dla lepszego wyobrażenia sobie okoliczności ich powstania, wzięli udział w pieszych wycieczkach do miejscowego parku. Tam przy wiekowym kamieniu z napisem: „Wdzięczność Tobie Józefo” i dzwonnicy usytuowanej w pobliżu drewnianego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła wysłuchali szczegółów dotyczących wspomnianych wyżej legend.

Były to bardzo wartościowe lekcje lokalnej historii, potwierdzające zasadę, iż podania stanowią nieodłączną część naszej kultury i tradycji. W każdej z nich przecież jest ziarenko prawdy.

Przemysław Ciesielski