GMINNY TEST COOPERA

14 września 2022 18:22

|

Katarzyna Szadkowska

Gminny Test Coopera

14 września 2022 roku na boisku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie odbył się Gminny Test Coopera, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu gminy Golina (w tym także z naszej placówki).

Każdy startujący mógł sprawdzić swoją wydolność w biegu ciągłym przez 12 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg, otrzymali medale z rąk Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie Aliny Kozłowskiej.

Zawody przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z terenu naszej gminy: Michał Witkowski, Marcin Ziemniczak, Daniel Kaczan, Joanna Walczak, Hubert Kulczak i Robert Iwiński.

Gminny Koordynator Sportu – Robert Iwiński