ESCAPE ROOM

23 listopada 2022 14:09

|

Katarzyna Szadkowska

Pani Linda Kalinowska Plewczyńska wie jak ważną rolę odgrywają gry w edukacji. Młodzież z przyjemnością i skutecznie chłonie wiedzę przez podejmowanie wspólnych wyzwań, współzawodnictwo i kooperację. " Otwórz się na globalne wyzwania” to specjalnie zaprojektowany escape room przez Polską Akcję Humanitarną, z którą nasza szkoła współpracuje. Czysta woda i warunki sanitarne to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju, o których dowiadujemy się za jego pośrednictwem. Gra pokazuje wartość współpracy i partnerstwa na rzecz Celów oraz podkreśla, że współczesne problemy wymagają szybkiej reakcji.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczone zostały przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako zestaw wyzwań, którym świat powinien stawić czoła do 2030 roku. Delegacje z klas 8 oraz wychowawcza klasa pani Lindy 7a, mogły skorzystać z okazji do wspólnej zabawy, jak i w praktycznej nauce współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów.