EGZAMIN VIII A

15 maja 2024 08:45

|

Katarzyna Szadkowska

Sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności

Podsumowaniem nauki w szkole podstawowej jest przystąpienie do obowiązkowego i powszechnego egzaminu. Jego formuła przebiegu jest oczywista i bardzo dobrze znana tym, których dotyczy. Dodatkowo ma wpływ na przyszłość absolwentów w kontekście ich dalszej edukacji.

Od 14 do 16 maja 2024 r. ten pierwszy, tak ważny w życiu egzamin, napisali także ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Młodzież solidnie przygotowana przez swoich nauczycieli, zmagała się z testami weryfikującymi ich wiedzę oraz umiejętności z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego (angielskiego lub niemieckiego).

Mamy nadzieję, że uczniowie z jedynej naszej klasy ósmej w roku szkolnym 2023/2024 poradzili sobie z zadaniami i stawianymi przed nimi oczekiwaniami. Wierzymy, że osiągną jak najlepsze wyniki, które jednocześnie „otworzą im furtkę” do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Przemysław Ciesielski