Drodzy Uczniowie i Rodzice !
Od jutra rusza e-szkoła, czyli zdalne nauczanie wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20. 03. 2020 roku.
Wiemy, że może się ono udać wtedy, kiedy podejmiemy współpracę i oprzemy ją na wzajemnym zrozumieniu.

Przygotowując nowe zasady pracy przyświecała nam przede wszystkim świadomość czekających nas utrudnień i zobowiązań, a także towarzyszących obaw o nasze zdrowie, życie i codzienność. Nie mając nieomylnych, uniwersalnych i sprawdzonych w takich sytuacjach rozwiązań dołożyliśmy wielu starań, aby opracować optymalnie najlepszy plan działań.
Jednak musimy wykonać pewien obowiązkowy zakres zadań, liczymy więc na Państwa, drodzy Rodzice, dalszą pomoc, wsparcie i zrozumienie.
Wychowawcy klas oraz Wasi nauczyciele będą teraz na bieżąco informować o obowiązujących od jutra regułach, nowym planie lekcji (zamieszczonym w e-dzienniku), zasadach wdrażania i utrwalania nowych treści, oceniania i motywowania dzieci do pracy.
I tak: plan lekcji i zaplanowane do przekazania treści programowe zostały ograniczone i uproszczone do niezbędnego minimum, nowe zasady oceniania pracy uczniów oparliśmy na docenianiu ich samodzielnego wysiłku i zaangażowania, a formy pracy mają pomóc w przezwyciężaniu trudności nie tylko w opanowaniu nowego materiału, ale także poczucia zagubienia i niepewności.

Prosimy Państwa o bieżące wyjaśnianie rodzących się wątpliwości , pojawiających się trudności i dalsze wspieranie nas w ich rozwiązywaniu.
Rozumiejąc trudne położenie uczniów i ich rodziców wierzymy, że i my nauczyciele możemy z Waszej strony liczyć na to samo. To dodaje nam siły i poczucie, że razem poradzimy sobie z tym niecodziennym wyzwaniem.

Czas pandemii dobiegnie końca, my wrócimy do szkoły i wszyscy chcemy, żeby w edukacji naszych dzieci pozostał jak najmniejszy ślad niedociągnięć, zniechęcenia i ciężar braków
w opanowanej wiedzy.
Pozostaje nam życzyć sobie wzajemnie dużo wytrwałości, dobrej organizacji współpracy, zrozumienia i siły, a od bliskich jak najwięcej miłości i bliskości.
Do zobaczenia!

Dyrekcja i Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie