DZIEŃ ZIEMI 2024 W…

23 kwietnia 2024 18:55

|

Katarzyna Szadkowska

…oddziałach przedszkolnych i klasach I-III

Zgodnie z kalendarzem cyklicznych imprez, 22 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W związku z powyższym Monika Sobczak i Żaneta Wilant we współpracy z nauczycielami oddziałów przedszkolnych i klas I-III, przygotowały szereg inspirujących działań, których celem było promowanie ekologicznych postaw.

Wspomnianego na początku dnia nasi najmłodsi uczniowie przyszli do szkoły w ubraniach, w których przeważał kolor zielony. Ponadto podczas przerw zapisywali na papierowych sercach pomysły dotyczące pomocy naszej planecie. Rozwiązywali również ekologiczną krzyżówkę, za którą zwycięzcy otrzymali upominki. Zwieńczeniem akcji był przemarsz z własnoręcznie wykonanymi transparentami i instrumentami muzycznymi, który połączony został ze skandowaniem ekologicznych haseł.

Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień zaowocuje wrażliwością i mądrym postępowaniem wobec naszej Matki Ziemi.

***

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie upominków oraz panu Kamilowi Strajchowi za wideofilm.

Żaneta Wilant, Przemysław Ciesielski