Nasza solidarność i empatia

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.
Ten dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 r. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem. Symbolem solidarności z nimi jest kolor niebieski.

Swój wyraz akceptacji i szacunku dla ludzi z autyzmem wyrazili także uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, lansując modę w różnych odcieniach błękitu. Widać to na dołączonych do niniejszego artykułu fotografiach.

Cieszy fakt, że w tym drobnym geście wyraziła się empatia dzieci i młodzieży z naszej placówki.

Przemysław Ciesielski

Źródło: www.pfron.org.pl