DZIEŃ DZIECKA 2022

3 czerwca 2022 15:30

|

Katarzyna Szadkowska

Gra miejska, pikniki, lody…

Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka na wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego czekało mnóstwo atrakcji.

Młodsi wzięli udział w licznych grach i zabawach na świeżym powietrzu. Pod opieką swoich wychowawców uczestniczyli w klasowych piknikach i podchodach oraz poszukiwaniu skarbów.

Starsi natomiast pod kierunkiem swoich nauczycieli wzięli udział w okolicznościowej grze miejskiej zorganizowanej przez: Lindę Kalinowską-Plewczyńską, Agatę Wojdyńską, Bogumiłę Kowalską i Daniela Jóźwiaka. W ramach tej zabawy uczniowie mieli za zadanie przejść określone 3 trasy. W całym mieście wyznaczono 5 punktów. Po dotarciu do nich, zmierzyli się z przygotowanymi konkurencjami. Rozwiązując poszczególne zagadki, zawitali m.in. do: urzędu miejskiego, domu kultury, biblioteki publicznej, lokalnego zakładu produkcji krówek, parku oraz na plac Kazimierza Wielkiego. Przy okazji przypomnieli sobie: równania matematyczne, skrzyżowania drogowe, szyfry harcerskie oraz alfabet Morse'a.

Dopełnieniem zaplanowanej imprezy dla dzieci i młodzieży był słodki upominek w postaci lodów ufundowanych przez Radę Rodziców.

Obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie zapewniły wszystkim uczniom udaną i bardzo wesołą zabawę. Kolejna tego typu impreza już za rok.

Linda Kalinowska-Plewczyńska, Przemysław Ciesielski

***

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie lodów dla naszych uczniów z okazji Dnia Dziecka.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie