DRODZY RODZICE!

30 kwietnia 2020 18:13

|

Bogumiła Kowalska

Władze państwa ogłosiły możliwość uruchomienia w szkołach opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych od 6 maja 2020 roku.
Po niezbędnym zapoznaniu się ze stanowiskiem służb sanitarnych i epidemiologicznych, wnikliwej analizie warunków placówki, które zagwarantować muszą bezpieczeństwo w okolicznościach pandemii, realnych możliwości wdrożenia wytycznych obowiązujących podczas obecności najmłodszych i ich opiekunów w szkole, dyrekcja szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym podejmie decyzje o ewentualnym uruchomieniu dyżurów opiekuńczych dla naszych dzieci.
Dalsze informacje dotyczące konkretnych ustaleń przekazane zostaną Państwu niezwłocznie.
Z wyrazami szacunku
Ewa Kutnik
dyrektor szkoły