Drodzy Rodzice i Uczniowie

12 maja 2020 19:26

|

Bogumiła Kowalska

Od jutra, tj. 13.05.2020 r. nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły pełnić będą dyżury na ORLIKU w Golinie, w ramach których nasi uczniowie będą mogli korzystać z tamtejszego kompleksu boisk w wyznaczonych dla nich godzinach pod opieką swoich nauczycieli.

Zapraszamy w dniach: środa, czwartek, piątek w godzinach 13:30 - 16:00. 

Warunki pobytu dziecka na Orliku:

- wiek zgodny z odgórnymi zaleceniami ( do 13 roku życia pod opieką rodzica, który, w przypadku maksymalnej, dopuszczalnej ilości uczniów przebywać winien w pobliżu boiska, w bezpiecznej odległości),

- bezwzględne przestrzeganie obowiązującego na Orliku w dobie pandemii regulaminu ( treść dostępna w zakładce " dokumenty" oraz na terenie Orlika)

- konieczność okazania się pisemnym oświadczeniem rodzica ( druk do pobrania ze szkolnej strony internetowej, w zakładce " dokumenty" ) .

Wszelkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniać będą oraz udzielać odpowiedzi na nurtujące pytania nauczyciele opiekujący się uczniami.

ZAPRASZAMY