DEMOKRATYCZNE WYBORY W SZKOLE

14 września 2021 15:46

|

Katarzyna Szadkowska

Nowy Mały Samorząd Uczniowski.

9 września w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie w budynku A odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w sekcji klas I - III.

Po demokratycznie przeprowadzonych wyborach i policzeniu ważnych głosów, komisja skrutacyjna orzekła, że tworzyć go będą: Lena Dryjer, Maja Zamiara, Krzysztod Kafel, Kamila Masłowska, Maria Szubińka, Jakub Jańczak, Grzegorz Langner, Zofia Antkowiak, Barbara Łyskawa, Maria Bilska- Ciesielska, Karolina Wojciechowska, Adrianna Michalak, Julia Niewińska, Anita Lubańska, Michał Dryjer, Kacper Janiak, Weronika Perlińska, Oliwia Wójcik i Iza Siwczyńska.

Gratulujemy zaufania szkolnej społeczności!

Przy okazji dodać należy, iż z powyższego grona osób dzieci wybrały:

  • przewodniczącą – Barbarę Łyskawę,
  • zastępcę przewodniczącej – Kacpra Janiaka,
  • skarbnika – Lenę Dryjer.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w budynku A sekcji młodszej są Aleksandra Bukowska i Żaneta Wilant, które od bieżącego roku szkolnego wspierają Joanna Lewandowska oraz Justyna Dzieran.

Aleksandra Bukowska