CIEKAWA WYCIECZKA DO…

15 maja 2023 17:06

|

Katarzyna Szadkowska

CIEKAWA WYCIECZKA DO…

… Jednostki Wojskowej w Powidzu

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 12 maja 2023 r. wraz z nauczycielami p. Ireną Elantkowską, p. Katarzyną Stachurską i p. Janem Kasprzakiem w ramach przedmiotu EDB, kolejny raz udali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Powidzu.

W ramach realizacji podstawy programowej z tego przedmiotu uczniowie poznali wiele ciekawostek związanych z terenoznawstwem, pożarnictwem i obroną cywilną.

Irena Elantkowska