BĄDŹMY EMPATYCZNI!

1 grudnia 2023 20:15

|

Katarzyna Szadkowska

Listopad pełen tolerancji i życzliwości

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, z inicjatywy pedagoga specjalnego Justyny Dzieran, została przeprowadzona akcja edukacyjna o tolerancji i życzliwości. Jej celem było kształtowanie postaw zrozumienia, szacunku i empatii. Święto to stało się okazją do refleksji nad sobą w odniesieniu do innych osób.

W ramach tego przedsięwzięcia młodsi i starsi uczniowie stworzyli „Drzewo Tolerancji”, które pięknie przyozdobili za pomocą „listków-dłoni” z wypisanymi hasłami kojarzącymi się im z tolerancją. Efekty ich pracy można było podziwiać na szkolnych korytarzach.

Dodatkowo przy wejściach głównych w obu budynkach mogli przeczytać tematyczną gazetkę, dzięki której dowiedzieli się, jak rozwijać własną tolerancję oraz jak nie ulegać stereotypom.

Ponadto młodsi uczniowie stworzyli „Szkolne Serce Życzliwości”, na którym każdy mógł zostawić przyjazne słowa dla innych. Tymczasem na młodzież w budynku B czekały liściki z serdecznymi zwrotami do zabrania dla siebie bądź do przekazania koledze/koleżance. Przedszkolaki zaś przyozdobiły według własnych pomysłów kolorowanki, które miały pokazać akceptację i szacunek na świecie.

Rozstrzygnięty został również konkurs na szkolne zdjęcie propagujące tolerancję. Gratulujemy klasom 6 a i 7 b wygranej i pomysłowości w podejściu do tematu!

Grudzień, również będzie pełen dobrych słów, przyjaznych gestów i serdecznych uśmiechów. Bądźmy zatem empatyczni! J

***

Dziękujemy Właścicielom Pizzerii TUTTO BENE w Golinie za ufundowanie pysznej pizzy dla zwycięskich klas.

Justyna Dzieran