AKTUALNE TERMINY I WYMAGANIA PRZY REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH

29 stycznia 2021 12:43

|

Katarzyna Szadkowska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - [POBIERZ]

Terminy rekrutacji - [POBIERZ]