„AKCJA ŻONKILE”

21 kwietnia 2023 18:23

|

Katarzyna Szadkowska

„AKCJA ŻONKILE”

Mając w pamięci 19 kwietnia 1943 r.

W kolejnych latach trwania II wojny światowej Niemcy tworzyli getta, czyli zamknięte dzielnice, w których zmuszeni byli mieszkać Żydzi. Największe z nich znajdowało się w Warszawie. To właśnie tam miało miejsce powstanie, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r.

Aby upamiętnić to niezapomniane wydarzenie, co roku Muzeum POLIN organizuje „Akcję Żonkile”. Tym razem w tle tego ważnego przedsięwzięcia znalazło się opowiadanie Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

W tym miejscu dodać należy, iż wyjątkowym symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim jest wspomniany wyżej, delikatny kwiatek. Łączy się on z historią Marka Edelmana – jednego z przywódców wymienionego zrywu przeciwko okupantowi. To właśnie on starał się po wojnie zachować pamięć o wydarzeniach i ludziach tamtego czasu. W związku z tym, co roku 19 kwietnia składał pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego bukiet żółtych kwiatów.

O wspomnianych wydarzeniach pamiętała także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

W środę 19 kwietnia 2023 r., z inicjatywy Magdaleny Mielcarek – Mirek i Bogumiły Staszak, uczniowie zapoznali się z historią powstania. Po wysłuchaniu opowiadań, uzupełnieniu kart pracy, każdy miał możliwość wykonania z papieru żonkila, którym mógł wyrazić swój szacunek wobec zamordowanych Żydów.

Magdalena Mielcarek-Mirek