30. EDYCJA AKCJI

20 września 2023 07:27

|

Katarzyna Szadkowska

Na ratunek środowisku

„Sprzątanie świata łączy ludzi” to hasło 30. edycji akcji, która w pełni oddaje społeczną istotę międzynarodowego święta ekologii. Od lat ma ona na celu dotarcie w przystępny sposób do wszystkich tych, którzy zanieczyszczają środowisko na różne sposoby.

Jak co roku, w akcję „Sprzątania Świata” włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. W ramach obchodów, najmłodsi rysowali znaczek przedstawiający „Przyjaciela Przyrody”. Starsi uczniowie natomiast porządkowali przyszkolny teren oraz pobliski park. Przygotowali również oryginalne w swojej formie postaci pana Śmiecia. Zwieńczeniem akcji była wystawa plakatów o tematyce ekologicznej.

Wspomniane działania koordynowane przez szkolny Klub Ekologiczny oraz nauczycieli: Anetę Nowak, Agnieszkę Sołtysiak, Urszulę Jeziorną i Joannę Ciesielską, były doskonałą formę propagowania proekologicznych zachowań i właściwego rozumienia istoty gospodarki odpadami.

Szkolny Klub Ekologiczny