14 MARCA – ŚWIĘTO LICZBY π

14 marca 2021 17:22

|

Katarzyna Szadkowska

Wzięliśmy udział w projekcie.

14 marca to, jak każdego roku, Międzynarodowy Dzień Liczby π, ludolfiny, stałej Archimedesa. Jest to liczba, która związana jest z okręgiem i kołem. Oznacza stosunek obwodu koła (okręgu) do jego średnicy. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa perimetron, czyli obwód.

Liczba π nazywana jest czasami stałą Archimedesa w uznaniu zasług Archimedesa z Syrakuz, który jako pierwszy badał własności i znaczenie w matematyce tej liczby; określenie ludolfina pochodzi od Ludolpha van Ceulena, który zyskał sławę przedstawiając tę liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. (za: Wikipedia)

Liczba π jest niekończącym się ułamkiem, jest niewymierna, czyli jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe.

π ≈ 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428………

(W: WolframAlpha Computational Knowledge Engine [on-line]. A Wolfram Research Company.)

Aby uczcić święto liczby π uczennice i uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII postanowili przystąpić do projektu “Zaπszmy π” organizowanego przez Krzysztofa Chojeckiego, nauczyciela matematyki, Pana Pi-stację.

Ich zadaniem było wykonanie, jak największej liczby zdjęć cyfr, które służyć miałyby ułożeniu fotograficznego rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Poniższe fotografie pokazują, jakie rozwinięcie udało nam się utworzyć w naszej szkole. Składa się ono z 367 cyfr.

Brawo!

Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o liczbie π, warto obejrzeć film przygotowany przez Panią Monikę Wilczyńską-Krause.

Katarzyna Szadkowska