11 MAJA – DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

12 maja 2021 13:07

|

Bogumiła Kowalska

Dla dobra środowiska naturalnego

Dzień bez Śmiecenia to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA.

Od 15 lat celem wspomnianego przedsięwzięcia jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. W szeroko zakrojoną akcję włączyli się także uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem nauczyciela biologii Agnieszki Sołtysiak.

W ramach projektu edukowali swoich rówieśników poprzez okolicznościowe kartki elektroniczne. Udostępnili też stronę kampanii www.dzienbezsmiecenia.pl na Facebook’u. Ponadto dla poszerzenia swojej wiedzy, oglądali tematyczne filmy na platformie www.youtube.com.

Agnieszka Sołtysiak

Źródło: www.dzienbezsmiecenia.pl