10 MIESIĘCY PRACY ZA NAMI

Uroczyste apele, świadectwa i… upragnione wakacje

Po dziesięciu miesiącach, społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie podsumowała kolejny rok sumiennej pracy i solidnie wypełnianych obowiązków.

24 czerwca 2022 r. poranne uroczystości zainaugurowała dziękczynna Msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Następnie w hali widowiskowo-sportowej odbyła się uroczysta akademia ósmoklasistów kończących pierwszy etap swojej edukacji. Później miały miejsce okolicznościowe apele – pierwszy dla kl. IV-VII, drugi z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych i kl. I-III. Przebiegały one w bardzo podniosłej atmosferze. Stanowiły wyjątkową okazją do podsumowań minionego czasu, podziękowań, a przede wszystkim otrzymania z rąk dyrektor szkoły Ewy Kutnik zasłużonych nagród za wyróżniające się wyniki w nauce i wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie.

Dopełnienie całokształtu spotkań w hali były montaże słowno-muzyczno-taneczne w tle pomysłowo wykonanej dekoracji.

Po każdej części oficjalnej wychowawcy klas spotkali się ze swoimi uczniami, żeby wręczyć im tak wyczekiwane świadectwa oraz dyplomy za udział w różnych akcjach i konkursach.

Kończąc niniejszy artykuł, całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie życzymy ciepłych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. Przy okazji dedykujemy jej poniższy wiersz Tadeusza Kubiaka „Lato”:

Bure chmury w dal płyną
nad doliną, niziną...
Odpłynęły, spójrz w górę,
już jest niebo bez chmurek.

Wiatr mknie falą przez żyta,
koniczyna zakwita.
W cieniu lasu znikł zając,
tam kukułki kukają.

W dali rzeka połyska
niby blacha srebrzysta,
motyl leci ku kwiatom.
Czy już lato? Tak, lato.

Jakże grzeje dziś słonko,
ile ciepła śle w darze!
W twoim cieniu, jabłonka,
odpoczniemy po skwarze.

Do zobaczenia 1 września! ;-)))

Przemysław Ciesielski

FILM