„ŚWIATOWY DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA”

17 października 2023 10:10

|

Katarzyna Szadkowska

Jak ratować życie?

16 października to data niezwykle ważna dla poszanowania życia i zdrowia. Wtedy to obchodzimy „Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca”, który w swoim założeniu ma wpłynąć na świadomość wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez osoby postronne.

W powyższą inicjatywę włączyli się uczniowie klas IV i V wraz z wychowawcami. Przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego uczestniczyli w bardzo ciekawym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Pierwszy ratownik”.

Zajęcia w bardzo przystępny sposób przeprowadzili druhowie OSP Golina - Ewelina i Dominik Kapuścińscy. Na spotkanie, które zorganizowała germanistka Magdalena Mielcarek-Mirek, złożyły się pogadanka o elementarnych czynnościach ratujących życie, ćwiczenia w wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz obsługa defibrylatora.

Dzięki wspomnianej lekcji, uczniowie mieli niebywałą okazję pokazać, że wiedzą jak w razie potrzeby uratować drugiego człowieka. W końcu życie każdego z nas jest najcenniejsze!

Magdalena Mielcarek – Mirek, Przemysław Ciesielski

***

Serdecznie dziękujemy Państwu Ewelinie i Dominikowi Kapuścińskim za przeprowadzenie zajęć z wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Źródło: www.laerdal.com/pl/local-campaigns--information/restart-a-heart/