Święto Flagi RP 2024

30 kwietnia 2024 16:16

|

Katarzyna Szadkowska

Serce w hołdzie Biało-Czerwonej!

20 lat temu Sejm wydał uchwałę, na mocy której wprowadzono na stałe do codziennego kalendarza Święto Flagi RP. Od tego czasu przypada ono corocznie 2 maja.

Dla uczczenia tego wyjątkowego dnia oraz wspomnianego symbolu narodowego nauczyciele: Beata Matczak, Katarzyna Stachurska, Magdalena Mielcarek-Mirek, Kornelia Topor-Pustelnik i Przemysław Ciesielski, współdziałając z pracownikiem obsługi Wiesławą Kaliską, zmotywowali swoich wychowanków do wzięcia udziału w okazjonalnym happeningu.

Miał on swoją odsłonę 29 kwietnia 2024 r. na dziedzińcu szkoły. Wtedy to uczniowie pod kierunkiem wspomnianych nauczycieli, przy współudziale wicedyrektorów Justyny Sieczkowskiej oraz Jana Kasprzaka, stworzyli z białych i czerwonych kartek symboliczne serce dla Polski. Dopełnił je okolicznościowy podpis. Tak zorganizowaną akcję utrwalił Kamil Strajch poprzez wykonanie przy użyciu drona profesjonalnych fotografii i krótkiego filmu.

Budujące jest to, że happening zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie spotkał się z aprobatą młodych ludzi, którzy ochoczo i z pełnym zaangażowaniem starali się przypomnieć o tak ważnym, acz stosunkowo „młodym” święcie. Ponadto ten niekonwencjonalny sposób spojrzenia na historię przypomniał uczniom wydźwięk Święta Flagi RP i znaczenie barw narodowych, których wartość jest nie do przecenienia.

Przemysław Ciesielski

fot./film Kamil Strajch

***

Okolicznościowe wystawy

Warto wspomnieć, że z okazji majowych świąt, korytarze w obu budynkach ozdobiły okolicznościowe wystawy. Cieszyły one oczy oglądających i przywołały na myśl historyczne znaczenie dni, którym zostały poświęcone. Tematyczne gazetki przygotowały: Kinga Bąkowska, Monika Sobczak i Iwona Derek.

Nagranie