3c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf MI @ religia IP 2.4 e_mat MI 2.4 e_mat MI 2.4 e_polon MI 2.4
2 8:55- 9:40 e_polon MI 2.4 e_polon MI 2.4 religia IP 2.4 wf MI @ e_polon MI 2.4
3 9:50-10:35 e_mat MI 2.4 e_plast MI 2.4 e_polon MI 2.4 e_informat. MI 3.9 e_mat MI 2.4
4 10:45-11:30 e_muz MI 2.4 e_mat MI 2.4 e_polon MI 2.4 j.ang AD 2.4 e_przyr MI 2.4
5 11:50-12:35   j.ang AD 2.4 wf MI @    
Drukuj plan
wygenerowano 2022-03-10
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum